Διάφορες

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Σκακιστική Συλλογή ΣΕΠΟΚΕ

 

Διοργανωτές 3ου Πανελ. Διαγ. Σκίτσου
Διοργανωτές 3ου Πανελ. Διαγ. Σκίτσου

 

Αγώνες στο Γυμνάσιο Καλαβρύτων
Αγώνες στο Γυμνάσιο Καλαβρύτων

 

Αναμνηστική 3ου Πανελ. Διαγ. Σκίτσου
Αναμνηστική 3ου Πανελ. Διαγ. Σκίτσου

 

Εξώφυλλο βιβλίου σκακιστικών εκδηλώσεων
Εξώφυλλο βιβλίου σκακιστικών εκδηλώσεων

 

Επίσκεψη Φόνσου-Μερκούρη στα Καλάβρυτα
Επίσκεψη Φόνσου-Μερκούρη στα Καλάβρυτα

 

Ομάδα Λυκείου Καλαβρύτων με Πρόεδρο ΣΕΠΟΚΕ
Ομάδα Λυκείου Καλαβρύτων με Πρόεδρο ΣΕΠΟΚΕ

 

Περικλής Ρεκούτης - Ο Μεγαλύτερος έλληνας σκακιστής - Αθλητής του ΣΕΠΟΚΕ
Περικλής Ρεκούτης - Ο Μεγαλύτερος έλληνας σκακιστής - Αθλητής του ΣΕΠΟΚΕ

 

Σεμινάριο διαιτητών σκάκι με Τ. Νικολόπουλο
Σεμινάριο διαιτητών σκάκι με Τ. Νικολόπουλο

 

ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ στο Λειβάρτζι Καλαβρύτων
ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ στο Λειβάρτζι Καλαβρύτων

 

ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ στον πεζόδρομο Καλαβρύτων
ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ στον πεζόδρομο Καλαβρύτων